Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Katowice
Termin rozpoczęcia kontroli: 30.05.2008
Termin zakończenia kontroli: 16.06.2008


Zakres:
gospodarka finansowa za 2007 r. oraz 5% wydatków za 2008 r.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 16.06.2008 r.
Bez zaleceń.