Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Katowice
Termin rozpoczęcia kontroli: 30.01.2008
Termin zakończenia kontroli: 31.01.2008


Zakres:
sposób i tryb gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego we władaniu PBW w Katowicach

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 31.01.2008 r.
Bez zaleceń.