Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Termin rozpoczęcia kontroli: 03.09.2009
Termin zakończenia kontroli: 09.09.2009


Zakres:
Kontrola warunków pracy.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 09.09.2009 r.
Bez zaleceń.