Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Termin przeprowadzenia kontroli: 17, 22.06.2009


Zakres:
Kontrola legalności zatrudnienia.

Wyniki zakończonej kontroli:
- Protokół z kontroli z dnia 22.06.2009 r.
- Wystąpienie z dnia 22.06.2010 r.

Do wglądu w siedzibie placówki kontrolowanej na zasadach określonych w dokumencie "Zasady udostępniania informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach." (zakładka "Informacje nieudostępnione w BIP").