Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Powiatowy Urząd Pracy, Mysłowice
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Termin przeprowadzenia kontroli: 29.05.2009


Zakres:
Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr IRP-5521a-7/EFS-6.1.3/PS/2009 w sprawie organizacji stażu.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z wizytacji monitoringowej z dnia 29.05.2009 r.
Bez zaleceń.