Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Termin przeprowadzenia kontroli: 05.05.2009


Zakres:
Kontrola prawidłowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektów SPO RZL 2004 - 2006.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół kontroli z dnia 05.05.2009 r.
Do wglądu w siedzibie placówki kontrolowanej na zasadach określonych w zakładce "Informacje nieudostępnione w BIP".