Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.09.2009


Zakres:
Procedura obiegu dokumentów (ze szczególnym uwzględnieniem pism i wniosków wpływających od pracowników), przyznawania nagród dyrektora, kierowania nauczycieli i pracowników administracji na różnorodne formy doskonalenia zawodowego oraz posiadania polityki antymobbingowej.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli problemowej z dnia 25.09.2009 r.
Bez zaleceń.