Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Termin rozpoczęcia kontroli: 16.06.2009
Termin zakończenia kontroli: 09.07.2009


Zakres:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.


Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 13.07.2009 r.

Do wglądu w siedzibie placówki kontrolowanej na zasadach określonych w zakładce "Informacje nieudostępnione w BIP".