Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Termin przeprowadzenia kontroli: 24.03.2009, 30.03.2009


Zakres:
Realizacja przez placówkę wybranych zadań statutowych.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 30.03.2009 r.
Bez zaleceń.