Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Termin przeprowadzenia kontroli: 11.10.2010


Zakres:
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 18.10.2010 r.
Bez zaleceń.