Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.06.2011


Zakres:
zatrudnianie pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk i kategorii zaszeregowania; zgodność zatrudniania z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami; dyscyplina pracy w roku szkolnym 2010/2011; powoływanie nauczycieli na stanowiska kierownicze w latach 2009 i 2010.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 20.07.2011 r.
Bez zaleceń.