Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.03.2012 - 23.03.2012


Zakres:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 10.04.2012 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 11.05.2012 r.

Do wglądu w siedzibie placówki kontrolowanej na zasadach określonych w zakładce "Informacje nieudostępnione w BIP".