Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.10.2012


Zakres:

  • przestrzeganie procedur dotyczących powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze w roku 2010 i 2011, przestrzeganie regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych, dokonywanie okresowych ocen osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
  • kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela za 2011 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach.


Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 24.10.2012 r.
Bez zaleceń.