Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Termin przeprowadzenia kontroli: 03.01.2013 - 04.01.2013


Zakres:
Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania jednostki w 2012 r.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 07.02.2013 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 06.03.2013 r.

Do wglądu w siedzibie placówki kontrolowanej na zasadach określonych w zakładce "Informacje nieudostępnione w BIP".