Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Termin przeprowadzenia kontroli: 19.03.2013


Zakres:
Kontrola warunków pracy

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 22.03.2013 r.
Bez zaleceń