Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.06.2013


Zakres:
Kontrola planowa w zakresie prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 27.06.2013 r.
Bez zaleceń