Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.03.2015 - 30.03.2015


Zakres:

Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2015


Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół kontroli z dnia 16.04.2015 r.
Bez zaleceń.