Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.10.2016, 28.10.2016

Czytaj więcej...