Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.10.2016, 28.10.2016


Zakres:
Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 28.10.2016 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.10.2016 r.

Do wglądu w siedzibie placówki kontrolowanej na zasadach określonych w zakładce "Informacje nieudostępnione w BIP".