Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Termin przeprowadzenia kontroli: 14.03.2017


Zakres:
5% wydatków rzeczowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli:
- styczeń - grudzień 2016;
- styczeń - luty 2017.


Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli problemowej z dnia 24.03.2017 r.
Bez zaleceń.