Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach

Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.11.2017


Zakres:
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 listopada 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 11.12.2017 r. 
Bez zaleceń.