Sprawozdanie finansowe za rok 2019

pdf Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. (format pdf; 671 KB)

pdf Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r. (format pdf; 690 KB)

pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. (format pdf; 604 KB)

pdf Informacja dodatkowa (format pdf; 10,1 MB)

 

  Data dokumentu:   25.03.2020  
  Wytworzenie:   Elżbieta Gaweł-Kucab