Sprawozdanie finansowe za rok 2018

pdf Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (format pdf; 1,9 MB)

pdf Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (format pdf; 2,1 MB)

pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. (format pdf; 1,8 MB)

pdf Informacja dodatkowa (format pdf; 7,3 MB)

 

  Data dokumentu:   27.03.2019  
  Wytworzenie:   Elżbieta Gaweł-Kucab