Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie z dnia 16 grudnia 2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na prenumeratę prasy wraz z dostawą wybranych tytułów czasopism na rok 2022 z dnia 08.12.2021 r.

Czytaj więcej...Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na prenumeratę prasy wraz z dostawą wybranych tytułów czasopism na rok 2022.

Czytaj więcej...Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie z dnia 16 grudnia 2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na prenumeratę prasy wraz z dostawą wybranych tytułów czasopism na rok 2021 z dnia 07.12.2020 r.

Czytaj więcej...Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na prenumeratę prasy wraz z dostawą wybranych tytułów czasopism na rok 2021.

Czytaj więcej...Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Ogłoszenie z dnia 11-09-2019 r. o udzieleniu zamówienia - usługa doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie 01.09.2019-30.06.2020 r.

Czytaj więcej...Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro ogłoszonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Usługa doradztwa indywidualnego i grupowego  dla uczestników projektu Klucz do sukcesu  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w terminie 01.09.2019-30.06.2020 r.

Czytaj więcej...Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro ogłoszonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Usługa doradztwa indywidualnego i grupowego  dla uczestników projektu Klucz do sukcesu  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w terminie 01.09.2019-30.06.2020 r.

Czytaj więcej...Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie z dnia 2019-07-03 r. - usługa doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie 01.09.2019-30.06.2020 r.

Czytaj więcej...