Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro ogłoszonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Usługa doradztwa indywidualnego i grupowego  dla uczestników projektu Klucz do sukcesu  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w terminie 01.09.2019-30.06.2020 r.

 

 Informacja z otwarcia ofert (format pdf; 611 KB)

Załącznik do informacji (format docx; 15 KB)