Strona główna

Cookies

W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) informujemy, że strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach działa z wykorzystaniem plików cookies ("ciasteczek"), używanych wyłącznie do celów technicznych, administracyjnych i statystycznych biblioteki.

Modyfikacji ustawień związanych z zapisywaniem plików cookies w pamięci komputera lub urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu itp.) można zazwyczaj dokonać zmieniając odpowiednie opcje przeglądarki internetowej lub urządzenia, co powinno być objaśnione w ich instrukcji obsługi.

 

Poniżej instrukcje dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 

 

Korzystanie ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że generowane w wyniku działania tej strony pliki cookies będą zapisywane w pamięci używanego przez Państwa urządzenia.

 Instrukcja korzystania ze strony

 

  • Podstawy prawne funkcjonowania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach

    1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1429)

    2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)

 

  • Organizacja informacji na stronie

  1. Menu główne
   

Znajduje się po lewej stronie witryny. Umożliwia dostęp do opublikowanych w niej informacji o jednostce.

     
  2. Menu "Informacje o stronie"
   

Znajduje się po lewej stronie witryny, pod menu głównym. W szczególności umożliwia dostęp do informacji o redaktorach strony. Zawiera także link do modułu wyszukiwawczego, pozwalającego odnaleźć w witrynie poszukiwane informacje lub dokumenty.

 

  • Formaty plików zawierających informacje

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2247).