Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Katowice
Termin przeprowadzenia kontroli: 10.12.2008


Zakres:

  • stosowanie przepisów art. 20 i art. 22 ust. 2 KN w świetle uprawnień pracowniczych, prawidłowość naliczania i wypłacania odpraw pracownikom pedagogicznym, nagród dyrektora, wypłacanie zasiłków na zagospodarowanie zgodnie z KN, wypłacanie "dodatków" zgodnie z przyjętymi przez Sejmik Województwa Śląskiego zasadami, urlopy dla poratowania zdrowia - zgodność z przepisami, kontrola finansowo-księgowa; wydatki rzeczowe 2008 r.;
  • zatrudnianie pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk oraz klasyfikacji według kategorii zaszeregowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosowanie procedur naborowych na wolne stanowiska urzędnicze według obowiązujących przepisów prawa, zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym i aneksami, stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt;
  • poprawność prowadzenia akt osobowych pracowników, przestrzeganie przepisów prawa pracy.


Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 10.12.2008 r.
Bez zaleceń.