Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Termin przeprowadzenia kontroli: 29.04.2009


Zakres:
Kontrola archiwum zakładowego PBW w Katowicach

Wyniki zakończonej kontroli:
- Protokół kontroli archiwum zakładowego bd.
- Zalecenia z kontroli z dnia 28.05.2009 r.

Do wglądu w siedzibie placówki kontrolowanej na zasadach określonych zakładce "Informacje nieudostępnione w BIP".