Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie z dnia 2019-07-03 r. - usługa doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie 01.09.2019-30.06.2020 r.

 

Ogłoszenie (format pdf; 450 KB)

Ogłoszenie (format html)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (format pdf; 239 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format pdf; 7,56 MB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format docx; 102 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - korekta z dnia 08.07.2019 (format pdf; 29,1 MB)

Załącznik 1 (format docx; 83 KB)

Załącznik 1 - korekta z dnia 08.07.2019 (format pdf; 7,9 MB)

Załącznik 1 - korekta z dnia 08.07.2019 (format docx; 83 KB)

Załącznik 2 (format docx; 77 KB)

Załącznik 3 (format pdf; 3,3 MB)

Załącznik 3 (format docx; 85 KB)